Disclaimer

Disclaimer voor FirmaBKR.NL

FirmaBKR.NL, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot FirmaBKR.NL (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen, streams en andere materialen voor particuliere, niet-commerciĆ«le doeleinden.
FirmaBKR.NL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FirmaBKR.NL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FirmaBKR.NL.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. FirmaBKR.NL doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. FirmaBKR.NL oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FirmaBKR.NL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Streams FirmaBKR.NL

FirmaBKR.NL is nimmer verantwoordelijk over de aangeboden streams.
De streams die (door derden) worden aangeboden worden op legale wijze verkregen via diverse ether frequenties en wij beroepen ons op het recht van vrije ontvangst, dit recht is vastgelegd in het Verdrag van Rome.
FirmaBKR.NL is ook nimmer verantwoordelijk of een radio station uitzendrechten/licentierechten heeft om een uitzending via de ether tot stand te brengen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FirmaBKR.NL en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FirmaBKR.NL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.